Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiên Kim. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiên Kim

Nguyễn Thiên Kim
Các anh ấy đến từ những thành phố khác nhau, có chung giấc mộng. Chúng ta đến từ những đất nước khác nhau, lại càng yêu thương các anh ấy. Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước. Các anh không rời bỏ, chúng tôi quyết không ly khai. " Biển cam trường tồn! "

Luyện toán

18 -Trung bình 8.34 - Tổng điểm 2253

Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 10:33:52
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 08:53:11
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 17:12:46
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 16:53:12
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 22:22:49
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 07:21:18
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 08:24:47
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:05:21
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:00:26
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:53:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:30:53
Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 19:59:30
Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 08:30:27
Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:25:54
Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-30 15:55:59
Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-30 15:49:37