Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh
Có một số khó khăn tôi từng trải qua có những nỗi buồn từng chà đạp con người tôi. Nhưng tiếng cười đã làm tôi có sức để gắng chịu . tiếng cười mang đến rất nhiều điều . Các bn thấy thơ mk nghĩ thế nào hay thì hãy k bn và cho mk 1 like

Luyện toán

51 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 5355

Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 19:25:37
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 04:33:49
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 18:47:07
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 21:10:38
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 07:37:45
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 19:13:01
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 16:08:57
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 22:18:43
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 12:20:35
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 11:53:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:43:07
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:38:29
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:36:48
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 19:25:30
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:23:57
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 18:31:56
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 11:44:57
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:04:20
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:02:58
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:01:56
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 20:21:09
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-13 18:22:09
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 19:15:28