Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Sỹ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Sỹ

Nguyễn Xuân Sỹ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 1065

Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 06:27:11
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 06:13:23
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 06:09:41
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 05:47:47
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 17:18:31
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 11:23:04
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 16:29:30
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:24:30
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:04:43
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 08:21:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-25 07:31:36
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-15 19:13:16
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 17:17:47
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:41:10
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:37:06
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 10:44:34
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-25 10:47:33
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-25 10:41:12
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Thi thử vào lớp 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 19:03:50
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 12:05:45
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 11:55:35
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:16:20
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:05:58
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:03:50
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:40:21
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:04:48
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:33:22
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:20:50
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:16:51
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:08:48
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:59:06
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:48:39