Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Diệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Diệp

Nguyễn Thị Diệp
Sky Sơn Tùng M-TP

Luyện toán

49 -Trung bình 9.66 - Tổng điểm 4926

Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:04:21
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:13:03
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:03:43
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:23:20
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:05:40
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:02:51
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:58:05
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:48:06
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 17:23:25
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 17:17:41

Luyện văn - Tiếng Việt

46 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 4600

Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:29:23
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:07:21
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:03:57
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:32:50
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:00:35
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:27:41
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:37:29
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 16:37:38
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:19:59
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:02:34

Luyện Tiếng Anh

86 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 8608

Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:39:27
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:05:46
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:08:27
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:55:05
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:52:44
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:44:08
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:38:36
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 18:19:58
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 18:08:29
Nguyễn Thị Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 17:14:58

Điểm thi

Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-09-27 10:52:02
Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-23 21:29:53
Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 15:49:17
Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-24 21:31:08
Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2020-04-14 19:02:47
Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 09:19:21
Nguyễn Thị Diệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-22 18:30:32