Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Quang
Xin chào. Hi...

Luyện toán

92 -Trung bình 7.26 - Tổng điểm 14300

Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 12:46:25
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:19:10
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 08:25:47
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đường trung trực, đường phân giác, đường cao
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 17:38:07
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 09:23:24
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 09:11:59
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 10:41:16
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 22:10:53
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 20:57:37
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 17:05:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7100

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Minh Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-18 13:15:36
Minh Quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 10:44:26