Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thi Li Na. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thi Li Na

Phan Thi Li Na
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! đã xem thì hãy kết bạn với mình lun nhé

Luyện toán

5 -Trung bình 6.68 - Tổng điểm 668

Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 13:18:58
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 13:02:11
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 16:11:36
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 18:17:10
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 12:34:13

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 13:08:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Phan Thi Li Na làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 05:56:48
Phan Thi Li Na làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 05:53:47
Phan Thi Li Na làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 05:50:44