Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nho Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nho Dũng

Nguyễn Nho Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 6.57 - Tổng điểm 1972

Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 08:39:50
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 18:14:36
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 23:39:54
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 23:41:42
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 23:39:01
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 23:32:01
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 23:28:40
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 23:16:55
Nguyễn Nho Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 23:02:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Nho Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-26 06:11:12
Nguyễn Nho Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 21:00:57
Nguyễn Nho Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 10:13:19