Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nhan Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nhan Thùy Dương

Nguyễn Nhan Thùy Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 8.51 - Tổng điểm 766

Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 05:11:11
Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 04:55:22
Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 04:53:56
Nguyễn Nhan Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 03:43:29
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 08:24:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-21 20:45:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:41:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:28:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:18:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:28:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-05 17:46:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 17:44:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 17:42:22