Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Trần Nhật Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Trần Nhật Thanh

Bùi Trần Nhật Thanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 512

Bùi Trần Nhật Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:26:54
Bùi Trần Nhật Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 16:39:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-06 10:26:27
Bùi Trần Nhật Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 10:24:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 16:50:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-25 16:46:10
Bùi Trần Nhật Thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 17:06:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 16:54:01