Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Hoàng Chí Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Hoàng Chí Dũng

Phan Hoàng Chí Dũng
Hi Hi kết bạn nha mình nói chuyện!

Luyện toán

12 -Trung bình 7.43 - Tổng điểm 1857

Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 18:48:27
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:39:36
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 21:44:30
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 09:44:40
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:20:38
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:32:14
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:11:50
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:59:38
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 09:47:49
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 18:43:51

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:14:22
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:14:22

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:44:44
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:42:52
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:03:10
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:59:23
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:56:59