Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Hương Giang

Ngô Thị Hương Giang
Ta khác biệt so với những tên trộm mặc quần áo màu đen,ta táo bạo và rực rỡ, ta là Kaito Kid

Luyện toán

68 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 6875

Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 12:18:46
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 13:39:25
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 12:48:13
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 12:44:33
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 12:37:47
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 12:41:19
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 12:31:40
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 13:16:14
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 12:36:26
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-10-09 13:51:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-30 12:26:33
Ngô Thị Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-26 13:27:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 13:13:40
Ngô Thị Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 13:12:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-11 13:07:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 13:06:21