Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngonhuminh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngonhuminh
Yêu thích toán, chẳng ngại văn, hơi lăn tăn ngoại ngữ. cũng thích like nhưng chẳng cần tick. thích thì làm thôi.

Luyện toán

182 -Trung bình 8.72 - Tổng điểm 20674

Lần cuối làm bài: 2016-12-24 03:50:38
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có tận cùng là các số 0 cho số một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 04:44:40
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 04:13:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 06:06:07
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 03:58:46
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 04:21:37
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 03:07:23
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa số bị chia, số chia, thương và số dư
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 09:41:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 10:23:54
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 10:04:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 17:04:52
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 18:38:36
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-30 19:35:28
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:31:36
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:15:30
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:08:21
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 13:43:49
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 12:02:30
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-29 09:00:22
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 19:25:15
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 20:51:17
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:56:14
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 23:37:33