Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Châu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Châu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 5.89 - Tổng điểm 1590

Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 19:14:44
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 19:02:04
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-03-05 18:12:58
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 18:52:07
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 20:36:10
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:57:31
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:48:09
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 19:36:56
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-10-31 20:04:22
Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 10:55:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi