Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Công Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Công Minh

Lê Công Minh
Chào,mình là Minh.Mình rất thích kết bạn online.Hiện tại mình đang trong thời gian chuyển môn.Ai muốn kết bạn với mình thì cứ đến đây mà kết nha.Mục tiêu chính là kết được 150 người trên Olm và đạt mục tiêu 35 sp.Ai trên 10 sp thì tick cho mình nha,càng nhiều càng ok,vào được trang này thì càng tốt.Mục tiêu phụ là phá đảo Tiếng Anh lớp 7 và đạt cột mốc 250 cúp Anh.Mình có một vài sự kiện ở phần hỏi đáp nên nhớ trả lời câu hỏi của mình nhe...!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-30 17:28:11
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-30 17:25:21
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-26 18:18:36
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-25 21:57:33
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-25 21:53:02
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2020-05-21 10:06:54
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-05 22:13:58
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-05 22:01:59
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-22 10:14:32
Lê Công Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2020-04-21 10:40:12