Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Đức Hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Đức Hưng

Tạ Đức Hưng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Tạ Đức Hưng
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:47:28
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:01:51
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:23:48
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:16:47
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:18:20
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:11:50
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:29:58
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:07:34
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:01:58
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:13:55

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 19:37:59
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 19:40:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 10:39:27
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 10:48:46
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:50:42
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:56:54
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:50:33
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:34:04
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:57:25
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 10:33:12

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 19:33:19
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:42:19
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 10:33:52
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:45:36
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:40:58
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:36:59
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:40:14
Tạ Đức Hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:58:20

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-14 21:15:46