Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Linh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi
Có bạn nào có thời gian rỗi không? Cô nhờ làm một ít việc? ( Việc này yêu cầu điểm thi của các em cao một chút)\nCó bạn nào hay sáng tác chuyên đề or đề kiểm tra không? ( Nhắn tin với cô, cô hỏi một số vấn đề nha!)
  • Tên: Nguyễn Linh Chi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 5497SP, 93GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 41SP, 6GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 3.34 - Tổng điểm 301

Nguyễn Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 11:07:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.98 - Tổng điểm 119

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 09:57:46