Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thành An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thành An

Lê Thành An
Trong OLM này ai là Duelist thì kết bạn zới mình nha! (Lưu ý: duelist ở đây mình chỉ tính những người có niềm đam mê (ít cũng được) với Yu-Gi-Oh thôi nhé!)

Luyện toán

5 -Trung bình 5.07 - Tổng điểm 811

Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-09-16 06:58:52
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-09-16 06:51:31
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 06:38:36
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 06:34:49
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 10:14:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi