Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sống cho đời lạc quan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sống cho đời lạc quan

Sống cho đời lạc quan
thanhqwe@gmail.com không muốn kiển điểm hỏi đáp nữa kiến hết hơi rùi bị trừ +01699514715 ăn bị trừ điểm miết thôi huhu

Luyện toán

13 -Trung bình 5.99 - Tổng điểm 2035

Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 03:26:00
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 22:03:11
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 23:14:15
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 04:15:28
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 00:22:06
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:58:15
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 07:54:56
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 04:37:52
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 23:28:45
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 07:48:24

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 11:29:35
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 11:06:33
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 06:48:23
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 10:32:49
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 06:39:10
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 09:14:51
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 06:56:49
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 20:14:51
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 21:32:49
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 22:06:33
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 22:29:35
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:39:10
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:48:23
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:56:49

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-05 21:11:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 21:23:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 15:15:25