Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tuấn Kiệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tuấn Kiệt

Phạm Tuấn Kiệt
https://www.facebook.com/kietptk21042003

Luyện toán

67 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 6782

Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 09:18:47
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 08:44:42
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 08:36:56
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 06:27:33
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 08:34:27
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 09:21:00
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-12-13 08:45:49
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 09:33:00
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 04:53:51
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 04:41:30

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2018-10-12 10:38:49
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:38:49

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi