Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bui dang kien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bui dang kien

Bui dang kien
olm trả điểm hỏi đáp cho tao ngay

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-09-05 18:31:04
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 06:05:13
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 01:12:11
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 01:07:42
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 01:03:19
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 23:31:40
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 23:29:20
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 23:26:47
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 23:20:40
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 23:17:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi