Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Nguyễn Khánh Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

Đặng Nguyễn Khánh Uyên
you and me, all are friends !!!

Luyện toán

6 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 791

Đặng Nguyễn Khánh Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 19:23:49
Đặng Nguyễn Khánh Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 19:20:55
Đặng Nguyễn Khánh Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 04:11:28
Đặng Nguyễn Khánh Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 04:09:09
Đặng Nguyễn Khánh Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 19:34:38
Đặng Nguyễn Khánh Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 23:13:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:13:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:08:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:05:52