Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với I LOVE YOU. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

I LOVE YOU

I LOVE YOU
I was born in 2010, I am Gemini.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-12 10:46:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-12 10:40:16
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-09 11:59:27
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-09 11:04:27