Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Uchiha Madara. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Uchiha Madara

Uchiha Madara
When the life gives you a hundres reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.(Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lí do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lí do để cười.)

Luyện toán

7 -Trung bình 6.98 - Tổng điểm 838

Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 02:08:01
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 06:57:30
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 08:33:45
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 08:40:19
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 06:51:58
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 19:50:22
Uchiha Madara đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 19:47:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi