Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ mạnh hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ mạnh hùng

đỗ mạnh hùng
thôi, ko đọc nữa

Luyện toán

39 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4012

đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 16:14:43
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 00:20:14
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 17:35:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 13:06:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 16:08:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 01:21:13
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 01:12:10
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 10:52:46
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 11:13:47
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 05:54:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 16:20:58
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:19:28
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:14:06