Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Hạnh Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Hạnh Nguyên

Dương Hạnh Nguyên
xin chào mình là Hạnh Nguyên! Chào mừng đã đến trang cá nhân của mình

Luyện toán

3 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 501

Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:20:24
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:29:42
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:18:17

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 2125

Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 07:07:12
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 07:01:41
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 07:39:01
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 07:42:53
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 07:04:35
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:21:32
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 08:58:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:57:42
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 07:56:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 07:56:22

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 1761

Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:46:59
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:41:57
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:34:52
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:47:18
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:57:41
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:43:11
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:57:36
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 08:48:35
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 08:06:07
Dương Hạnh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:22:07

Điểm thi