Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với HỒ PHAN HÀ TIÊN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

HỒ PHAN HÀ TIÊN

HỒ PHAN HÀ TIÊN
Ai fan aikatsu thì kết bạn với mình nha ><

Luyện toán

6 -Trung bình 6.54 - Tổng điểm 1177

HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:07:18
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 09:26:56
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:39:18
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 09:41:46
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:01:15
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 10:47:18

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 6.86 - Tổng điểm 1578

HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:54:28
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 09:55:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:19:34
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 10:28:32
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 14:45:09
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:53:55
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 14:41:19
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:47:14
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:56:32
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:30:30

Luyện Tiếng Anh

38 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 4499

HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:52:45
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 22:07:36
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 11:59:58
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:43:34
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 16:50:19
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:35:54
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:16:02
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:02:40
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:53:47
HỒ PHAN HÀ TIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:43:42

Điểm thi

HỒ PHAN HÀ TIÊN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-01 19:04:27
HỒ PHAN HÀ TIÊN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-01 18:58:28
HỒ PHAN HÀ TIÊN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-19 21:14:12
HỒ PHAN HÀ TIÊN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-14 16:36:22
HỒ PHAN HÀ TIÊN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-14 16:22:01