Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Thị Thanh Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Thị Thanh Hiền

Hà Thị Thanh Hiền
hello! ai vào nhà mk thì đừng quyên kb voi mk nhé.Thank you

Luyện toán

6 -Trung bình 8.29 - Tổng điểm 995

Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 06:14:20
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 06:32:38
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 06:10:49
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 01:06:54
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 06:23:09
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 03:57:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 17:53:44
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 18:21:44
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:30:08
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:25:59
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:24:00
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:20:50
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 09:03:48
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-26 18:13:58