Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tùng DZ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tùng DZ CTV

Thanh Tùng DZ
haizz. dạo này olm lag kinh khủng. mở 1 trang đợi 1-2 phút

Luyện toán

31 -Trung bình 7.19 - Tổng điểm 3524

Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 09:37:48
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 18:55:55
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 10:37:37
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 10:33:59
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:38:33
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:42:41
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 19:37:48
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 14:20:52
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 20:03:09
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 17:30:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi