Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Văn Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Văn Dương

Đỗ Văn Dương
Đàn ông sinh ra để đàn bà DỰA DẪM, DỰA ko được thì phải DẪM thôi – Đàn ông sinh ra rất thích khám phá KHÁM mà không được thì nó PHÁ thôi – Đàn bà sinh ra để đàn ông NHỜ VẢ, NHỜ ko được thì phải VẢ – Trẻ con sinh ra để cha mẹ DẠY DỖ, DẠY ko được thì phải DỖ – Con gái sinh ra để con trai THEO ĐUỔI, THEO ko được thì lại ĐUỔI -Còn con trai sinh ra chỉ để LÀM THỊT LÀM ko đc thì phải THỊT thôiiiii

Luyện toán

14 -Trung bình 8.93 - Tổng điểm 1696

Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 17:09:57
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 12:19:31
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 11:44:44
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 11:11:47
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:25:38
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 10:52:40
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 20:08:54
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:37:31
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 18:26:33
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 20:04:47

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2017-11-18 16:39:15
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 12:29:52
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 12:29:52
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 16:39:15

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-04 18:27:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 14:28:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 07:34:12
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-01 10:10:23
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 09:57:50
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 09:54:23
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 19:33:43
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 17:11:29
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-23 20:06:26
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:51:21
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 18:15:44
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 18:42:52
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 18:38:11
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:35:54
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:32:28
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:29:52
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:27:48
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:25:48
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:24:10
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:22:42
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:21:10
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:19:30
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:17:24
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:13:49
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:12:35
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:11:31
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:10:05
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 18:55:20
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 18:53:01
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 12:21:26