Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Truong Tuan Dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Truong Tuan Dat

Truong Tuan Dat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Các bạn có thể nhìn thấy số cúp của mình nè!!! wohhhhhhhh......

Luyện toán

205 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 21359

Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 08:54:45
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 20:45:36
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 21:57:57
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 16:04:05
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động của tàu hỏa
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 16:15:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 08:43:30
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 16:39:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 17:41:04
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 17:26:11
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 16:58:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18800

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi