Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo
Rất hân hạnh chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 5.42 - Tổng điểm 867

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-13 19:31:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:26:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:19:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:15:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:13:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 18:51:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 21:07:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:02:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 19:58:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-30 19:21:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-29 18:18:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-24 20:39:41