Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thị Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thị Mai Phương

Đoàn Thị Mai Phương
Ghé nhà là phải mua quà nha mọi người :D

Luyện toán

9 -Trung bình 7.49 - Tổng điểm 1423

Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 23:04:34
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 11:35:49
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 23:01:47
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 15:48:48
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 15:56:03
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:04:56
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 07:43:43
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 19:00:10
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 19:53:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đoàn Thị Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 11:11:09
Đoàn Thị Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 11:08:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 11:07:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 10:44:26
Đoàn Thị Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-05 16:11:36