Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Ngọc Thạch. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Ngọc Thạch

Phạm Ngọc Thạch
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 6.08 - Tổng điểm 669

Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 09:21:38
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2015-05-11 21:05:01
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 01:38:22
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 03:33:52
Phạm Ngọc Thạch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-02-04 02:20:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi