Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhat Lee Vo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhat Lee Vo

Nhat Lee Vo
Aikatsu! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình rất yêu Toán học và Âm nhạc .

Luyện toán

2 -Trung bình 8.12 - Tổng điểm 325

Nhat Lee Vo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 07:31:48
Nhat Lee Vo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 10:54:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nhat Lee Vo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-02 18:38:05
Nhat Lee Vo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-02 18:31:25