Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mỹ Lệ Nguyễn Thị. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mỹ Lệ Nguyễn Thị

Mỹ Lệ Nguyễn Thị
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 2.60 - Tổng điểm 546

Mỹ Lệ Nguyễn Thị đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 20:41:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Mỹ Lệ Nguyễn Thị làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 21:38:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-20 14:58:31