Giúp tôi giải toán và làm văn


mèo moon 24 tháng 9 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

sunbathe

see you!

Đọc tiếp...
dinh trong loc 15 tháng 9 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

sunbathe ban nhe

Đọc tiếp...
Phạm Huyền Anh 10 tháng 9 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sunbathe k mình nha

Đọc tiếp...
dinh trong loc 15 tháng 9 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

minh kb roi

Đọc tiếp...
dinh trong loc 13 tháng 9 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

kb roi nhe

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Thư 9 tháng 9 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Phan Trần Bảo Ngọc ơi cậu có nhớ cái chúnng ta nhắn tin bằng Tiếng Anh nữa ko vậy. Lâu nay tớ tưởng cậu bận hoặc cậu ko vào Olm ai ngờ cậu có vào sao ko rep tin nhắn của mình. Cậu trả lời câu hỏi mới cách 51 phút mà cậu ko nhớ à? Tớ trước khi vào Youtube hay là cái gì đi nữa thì tớ luôn luông vào Olm để coi cậu có rep hay ko ai ngờ

Đọc tiếp...
trần huy nhật 9 tháng 9 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm
•ᗪươйǥ•⁀ᶦᵈᵒᶫ 20 tháng 9 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

1. She/ hope/ Mary/ come/ party/ tonight
-> She is going to hope Mary will come to party tonight.
2. I/ finish/ my report/ 2 days.
-> I finished my report for 2 days .
3. If/ you/ not/ study/ hard/ ,/ you/ not/ pass/ final/ exam
-> If you don't study hard , you won't pass final exam
4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.
->  You look tired , so I will bring you  something to eat
5. You/ please/ give/ me/ lift/ station
-> Will you please give me a lift to the station

Đọc tiếp...
Thi Phạm Khánh 9 tháng 9 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

r đó :)))

Đọc tiếp...
mèo moon 24 tháng 9 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

i and her sai rồi trừ những trường hợp cái j của cô ta đi theo sau her

VD:I AND HER CAT  HAY LÀ HER DOG ,HER COMP

MÈO MOON CX MUỐN KB V 2 NG

Đọc tiếp...
Châu Phạm Bảo 10 tháng 9 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

lớp 8 nhé

Đọc tiếp...
𝓚𝓸𝔃𝓲 10 tháng 9 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm


@Châu Phạm Bảo
Um...cậu lớp mấy ròu nhỉ -? Với lại I and her có thể viết là me and my mother hoặc we.

Đọc tiếp...
mèo moon 24 tháng 9 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

ủa toán hẻ

Đọc tiếp...
Lương Ngọc Anh 9 tháng 9 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

peter có tổng cộng 100 con gà và thỏ trong trang trại của mình. Nếu tổng số các con vật có 260 cái chân thì trang trại đó có bao nhiêu con gà?

Đọc tiếp...
trần huy nhật 9 tháng 9 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

gà cos 2 chân

thỏ có 4 chân 

giả sử 100 con đó đều là thỏ thì số chân là:

4x100=400

số chân thừa ra là:

400-236=164

số con gà là:

164/94-2=82

82 con gà

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Thư 9 tháng 9 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Kim was at the party last night

My friends were at the circus yesterday

Đọc tiếp...
minh nguyễn đình 8 tháng 9 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

1 Kim was at the party last night

2. My friend were at the cicus yesterday

Đọc tiếp...
Phạm Bùi Hoàng Linh 8 tháng 9 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Kim was at the party last night

My friends were at the circus yesterday

hok tốt

Đọc tiếp...
mèo moon 24 tháng 9 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

phải là what is your address ?      hoặc là      what 's your address ?         

Đọc tiếp...
mèo moon 24 tháng 9 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

ờ hình như cậu thiếu is thì phải cậu j ơi

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 9 tháng 9 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

nhấn vào đường link này nha:https://olm.vn/hoi-dap/detail/262054850522.html?pos=613351336817

Đọc tiếp...
•ᗪươйǥ•⁀ᶦᵈᵒᶫ 18 tháng 9 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Reorder the sentences :

1.    your / homework / yesterday? / teacher / Did / give / you

> Did you give teacher your homework yesterday ?

2.    CDs / gave / some / me / robots / music / flowers, / and / They

> They gave me some music CDs , robots and flowers

Đọc tiếp...
Nguyễn anh Khôi 13 tháng 9 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

chuẩn ko cần chỉnh

Đọc tiếp...
phạm hoàng phong 13 tháng 9 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

à bn anh khôi là bn trả lời cái câu hoỉ la mã

Đọc tiếp...
trần huy nhật 6 tháng 9 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

1 . Liz ........ Nha Trang lats holiday and she ......... a lot of souvenirs 

a. visits/buys                b.visitd/buyed            c.visited /bought              d.visit/bought

2.Where ........... you visit when you were in Ha Long ?

a.do            b.did          c.will         d.is

3.Did you .............any photographs there ?

a. take        b. talk         c. took      d. taking

4. You parents look very .........

a.happily            b.happinees             c.happy                 d.to be happy.

5. Hoa parents are busy............ it is nearly- harvest time again.

a.so            b.because            c.but             d.and

6.My mother wants me ............early and take morning exrcise

a.to get dressed                 b.to have           c.to sleep       d. to get up

Đọc tiếp...
trần huy nhật 6 tháng 9 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

1.c 2.b

3.a 4.a

5.b 6.d

Đọc tiếp...
Kang Yeong-Miracle Oh My Girl 5 tháng 9 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1. Nha Trang ... beautiful and the people .... friendly .

a, be / be      b, was / were      c, were / were    d, visited / bought 

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? 5 tháng 9 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

1. Nha Trang .... beautiful and the people ....... friendly .

a. be / be         b. was / were         c. were / were         d. visited / bought 

Đáp án đúng : b. was / were 

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 18 tháng 9 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Đáp án đúng là b

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: