Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 3


220dm=2,2hm

:))))))))))))

Đọc tiếp...

220 dm = 0,22 hm

Hok tốt nha

Đọc tiếp...

 Đội 2 hái đc số kg cam là:

        410*2=820(kg)

  Cả 2 đội hái đc số kg cam là:

        410+820=1230(kg cam)

                        Đáp số: 1230 kg cam

Đọc tiếp...

                    \(\text{ Giải:}\)

\(\text{Đội 2 hái được số ki-lô-gam cam là :}\)

     \(410\text{×}2=820\left(kg\right)\)

\(\text{ Cả 2 đội hái được số cam là :}\)

\(410+820=1230\left(kg\right)\)

\(\text{Đáp số : 1230 ki-lô-gam cam}\)

#họctốt

Đọc tiếp...

5000, 6000, 7000,8000 nha, chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...

Trl:

5000 , 6000 , 7000 , 8000

.

Đọc tiếp...

5000;6000;7000;8000

Đọc tiếp...

1000 nha em. nhớ k cho cj nhé

Đọc tiếp...
Số đó là:1000
Đọc tiếp...

Số nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau là: 111

hiệu mới là: 111+132+28 =271

                                         Đáp số :271.

                      hok tốt. 

Đọc tiếp...

ờ mây zing gút chóp em

Đọc tiếp...