Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Thời gian


Năm 2020 thế kỉ XXl

Năm 1405 thế kỉ XV

Năm 24 thế kỉ l

Năm 1008 thế kỉ lX

Đọc tiếp...

dễ :>>

Năm 2020 là thế kỉ XXI

Năm 1405 là thế kỉ XV

Năm 24 là thế kỉ I

Năm 1008 là thế kỉ XI

Đọc tiếp...

Năm 2020 là thế kỉ XXI .

Năm 1405 là thế kỉ XV .

Năm 24 là thế kỉ I .

Năm 1008 là thế kỉ XI . 

Đọc tiếp...

2 ngày 11 giờ < 302 giờ

10 phút 20 giây > 234 giây

Đọc tiếp...

2 ngày 11 giờ = 59 giờ < 302 giờ

=> 2 ngày 11 giờ < 302 giờ

10 phút 20 giây = 620 giây > 234 giây

=> 10 phút 20 giây > 234 giây

Đọc tiếp...

2 ngày 11 giờ < 302 giờ

10 phút 20 giây > 234 giây

Đọc tiếp...

Tổng vận tốc 2 người là: 

\(v=v_1+v_2=4,2+4,8=9\left(km/h\right)\)

Thời gian 2 người gặp nhau là:

\(t=\frac{S}{v}=\frac{18}{9}=2\left(giờ\right)\)

Vậy sau 2 giờ thì 2 người gặp nhau 

Học tốt 

Đọc tiếp...

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Đọc tiếp...

100 năm = 1 thế kỉ

1 tuần = 7 ngày

24 tháng = 2 năm

Matcha

Đọc tiếp...

100 năm =1 thế kỉ

1 tuần=7 ngày

24 tháng=2 năm

Đọc tiếp...

100 năm = 1 thế kỉ

1 tuần = 7 ngày

24 tháng = 2 năm

Đọc tiếp...

'' Hiện tại có thể không là gì -nhưng chính những nỗ lực của bạn trong quá khứ sẽ tạo nên một ngày mai ''

Đọc tiếp...

'' Đừng để cuộc dời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong kỉ niệm, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng cho tương lai . Hãy sống chọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình ''

Đọc tiếp...

không ai trưởng thành mà ko có một lần vấp ngã.Dũng cảm nhìn vào lỗi lầm quá khứ đẽ làm cho hiện tại và cả tương lai thêm tốt đẹp hơn

Đọc tiếp...

                                    bài giải

    7 : 30 = 450 phút , 8 : 40 = 520 phút ,10 : 30 = 630 phút

               số phút Lan học  là :

         450 + 520 + 630 = 1600 ( phút )

                     đáp số : 1600 phút

bn ơi , cái chỗ ra chơi chỉ là chơi nên ko cần tính vào chỗ hok nha bn

                                      hok tốt

Đọc tiếp...

Giúp mình nhé mình rất cần mình mong các bạn ghi cả bài giải

Đọc tiếp...

Xóa

Đọc tiếp...

Được cập nhật 3 tháng 6 2020 lúc 14:29

2

Đổi 2400m=2,4km

      3000=3km

thời gian Huyền đi từ nhà đến trường là 2,4:12=0,2giờ=12phút

thời gian Vân đi từ nhà đến trường là 3:12=0,25 giờ=15phút

Do hai bạn xuất phát cùng thời điểm nên Huyền đến trước và sớm hơn 15-12=3 phút

Đọc tiếp...

Cảm Ơn! NHƯNG HÌNH NHƯ CẬU TRẢ LỜI HƠI ... MUỘN

Đọc tiếp...

Bài giải : Đổi 2400m = 2,4 km; 3000m = 3 km 

               Huyền đi đến trường hết số giờ là : 2,4: 12 = 0,2 ( giờ) 

               Vân đi đến trường hết số giờ là : 3: 12 = 0,25 (giờ)

               Vậy Huyền đi đến trường trước Vân : 0,25 - 0,2 = 0,05 (giờ) 

               Đổi 0,05 giờ = 3 phút 

               => Huyền đi đến trường trước Vân và đến trước 3 phút . 

Đọc tiếp...

Quãng đường của ô tô đó đi được là : 

50,5 × 3 = 151,5 (km)

                                        Đáp số : 151,5 km

Đọc tiếp...

quang đường ô tô đi đc là

50,5×3=151,5km

đáp số 151,5km

Đọc tiếp...

hình ảnh đẹp đấy

Đọc tiếp...

Hiêu vân tốc xe ô tô và xe máy là :

60  - 40 = 20 (km/giờ)

Khi ô tô bắt đầu đi , xe máy đã đi đươc là :

8 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút =  45 (phút)

Đối 45 phút = 0,75 giờ

2 xe cáh nhau là :

0,75 × 40 = 30 (km/giờ)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là :

30 :20 = 1,5 (giờ)

                     Đáp số : 1,5 giờ

Đọc tiếp...

Thời gian ca nô đi được quãng đường 9km là :

9 : 24 = 0,375 (giờ)

Đổi o,375 giờ = 22,5 phút

         22,5 phút = 22 giờ 30 phút

                           Đáp số : 22 giờ 30 phút

Đọc tiếp...

Thời gian ca nô đi được quãng đường 9km là 

    \(9:24=0,375\left(giờ\right)=22,5\)phút 

        Đổi 22,5 phút  = 22 phút 30 giây 

Đáp số 22 giờ 30 phút 

Đọc tiếp...

nhầm Đáp số 22 phút 30 giây

Đọc tiếp...

                Bài giải 

Quãng đường mà anh Dũng đi xe máy là:

      12 - 3 = 9 ( km )

   Đổi 15 phút = 0,25 giờ 

Vận tốc anh Dũng khi đi xe máy là:

 9 : 0,25 = 36 ( km/giờ)

 Anh Dũng đi xe máy ngay từ đầu thì thời gian đi từ A đến B là:

  12 : 36 = 1/3 = 20 phút 

         Đáp số: 20 phút 

Đọc tiếp...

                                 Giải

Đổi: 15 phút = 0,25 giờ

Số km anh Dũng đã lên xe máy và đã đi được là:              

                  12 - 3 = 9 ( km )

Vận tốc của xe máy là:               

                  9 : 0,25 = 36 ( km/giờ )

Nếu lúc đầu anh Dũng đi xe máy thì đi từ A đến B hết số thời gian là:                

                  12 : 36 = 0,3 ( giờ )                                      

                              Đáp số: 0,3 giờ

Đọc tiếp...

Sorry, mk nhìn nhầm:

Thời gian để máy bay bay được quãng đường dài 1430 km là:

1430:650=2,5(giờ)

2,5 giờ=2 giờ 30 phút

Đ/s:...

Đọc tiếp...

              Thời gian để máy bay bay được là : 

              1430 : 650 = 2,5 ( giờ )

Đọc tiếp...

Trl:

Vận tốc 65p km/giờ là sao vậy bn??

#Minzzz

Đọc tiếp...

   Quãng đường ô tô đã đi là : 

     46, 5 × 3 = 139,5 ( km )

                                 Đáp số : 139,5 km

Đọc tiếp...

quãng đường ô tô đã đi dài là:

46,5*3=139,5[km]

Đ/S:139,5km

chúc bạn học tốt k minh nha

Đọc tiếp...

6 năm 7 tháng + 4 năm 5 tháng  = 10 năm 12 tháng hay 11 năm 00 tháng , 30 năm 2 tháng - 8 năm 8 tháng = 29 năm 14 tháng - 8 năm 8 tháng = 21 năm 06 tháng , 5 giờ 4 phút × 6  = 30 giớ  24 phút , 75 phút  40 giây : 5  = 15 giờ 8 giây . Bạn ơi bải chia thì mình chỉ ra kết quả thôi mong ban hiểu

Đọc tiếp...

            6 năm  7 tháng                                  30 năm 2 tháng                       29 năm 62 tháng

          +                                                       -                                 ------>      -

            4 năm   5 tháng                                    8 năm 8 tháng                          8 năm  8 tháng

          10 năm 12 tháng                                                                                21 năm 54 tháng

        =11 năm

                                                                đổi:6,75 phút =6 giờ 45 phút +40 giây= 6 giờ 85 giây = 7 giờ 25 giây

      5 giờ 4 phút                                               

   \(\times\)

               6                                                  7 giờ    25 giây|5   

  30 giờ 24 phút                                         2 giờ =120 giây|1 giờ 29 giây

                                                                              145 giây

                                                                                45

                                                                                  0

                         ở phép + và - tôi thiếu ngạch ngang

                             học tốt ^.^

                                                              

Đọc tiếp...

Tóm tắt : v : 4,4 km/giờ

                 s : 11 km

                  t : ...? giờ

Bài làm 

Thời gian đi của người đó là  : 11 : 4,4 = 2,5 giờ

Đáp số : 2,5 giờ

Đọc tiếp...

 Tóm tắt :

V : 4,4 km/giờ 

S: 11 km

T : ...giờ?

                Bài giải 

Thời gian đi của người đó là:

   4,4 : 11 = 2,5 (giờ ) = 2 giờ 35 phút 

             Đáp số: 2 giờ 35 phút 

Đọc tiếp...

Hoặc bạn không cần đổi ra giờ.... phút đâu 

chỉ 2,5 giờ thôi tại vì người ta hỏi bao nhiêu giờ 

Đọc tiếp...

 40 phút = 1/2 giừ ,17 năm 12 tháng - 16 năm 12 tháng  = 01 năm 00 tháng , 6 phút = 0,1 giờ mong olm chấm điểm tốt cho em . 

Đọc tiếp...

Bình dừng lại nghỉ lúc : 7 giờ + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 45 phút

Bình về quê lúc : 8 giờ 45 phút + 15 phút + 1 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút 

                                      Đ/S : 10 giờ 30 phút 

Đọc tiếp...

Thời gian ô tô khởi hành từ A đến B là :

10 giờ  -  7 giờ 15 phút = 2 giờ  45 phút

Đổi 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Quãng đường AB đi được là

48 giờ  × 2,75 giờ = 132 km/giờ

                                                         Đáp số  : 132 km/giờ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: