Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tổng - tỉ


Đề bài có sai không bạn, mình tính tổng số kẹo = \(\frac{252}{13}\)

Số kẹo của Andrew, Barry, Cassie và Drake lần lượt là: \(\frac{63}{13};\frac{84}{13};\frac{72}{13};\frac{33}{13}\)

Đọc tiếp...

TỲYTFRDFYUYUYGYUmnfgljnfi gnuer ;r8ntn grygnryguguyGUYGFYTFUFYTTXFTYY

Đọc tiếp...

tổng số lần cả 2 anh em trồng cây là :

       120 : ( 7 + 5 ) = 10 ( cây )

Em trồng được số cây là : 

        5 x 10 = 50 ( cây )

                     Đáp số : 50 cây 

Đọc tiếp...

Bài làm:

Tổng số cây cả 2 anh em trồng được trong 1 lần là:

7 + 5 = 12 (cây)

Tổng số lần 2 anh em cần để trồng hết 120 cây là:

120 : 12 = 10 (lần)

Em trồng được số cây là:

5 x 10 = 50 (cây)

           Đáp số: 50 cây

Đọc tiếp...

Tỉ số số cây  anh trồng với số cây em trồng là : 7:5.

Gọi số cây anh trồng là 7 phần, số cây em trồng là 5 phần. Tổng số phần bằng nhau là:

            7 + 5 = 12 ( phần )Số cây anh trồng là:

             120 / 12 * 7 = 84 ( cây )

Số cây em trồng là:              120 - 84 = 36 ( cây )

                    Đ/s: Anh : 84 cây

                           Em  : 36 cây

Đọc tiếp...

Nửa chu vi là : 42:2=21(<đơn vị>)

Chiều dài hơn chiều rộng là 5 phần ( bằng nhau ) -> chiều rộng = 1/6 chiều dài

chiều rộng của mảnh đất đó là : 21:(1+6)x1=3(<đơn vị>)

Chiều dài của mảnh đất đó là : 3x6=18(<đơn vị>)

Diện tích của mảnh đất đó là : 18x3=54(<đơn vị 2 >)

P/s: đề bài thiếu đơn vị, bạn xem lại và bổ sung vào ngoặc tròn "( <đơn vị>)" nhé :))!

Đọc tiếp...

Tong chieu dai va chieu rong la :

       42:2=21(m)

Tong so phan bang nhau la :

        6+1=7

Chieu dai manh dat la: 21:7\(\times\)6=18(m)

Chieu rong manh dat la: 21-18=3(m)

Dien h manh dat la ;18\(\times\)3=54\(\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...

Tổng số phần tuổi bố mẹ và Nam là:

6 + 5 + 1 = 12 (phần)

Tuổi bố Nam là: 

72 : 12 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi mẹ Nam là:

72 : 12 x 5 = 30 (tuổi)

Tuổi Nam là:

72 : 12 x 1 = 6 (tuổi)

Vậy Nam 6 tuổi, bố Nam 36 tuổi, mẹ Nam 30 tuổi

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...

Nam 6 tuổi bố 36 tuổi mẹ 30 tuổi

Đọc tiếp...

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

    Tuổi Nam : |--------------|

    Tuổi mẹ    : |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

    Tuổi bố     : |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        6 + 5 + 1 = 12 ( phần )

    Tuổi Nam là :

        72 : 12 x 1 = 6 ( tuổi )

    Tuổi mẹ là : 

        6 x 5 = 30 ( tuổi )

    Tuổi bố là :

        6 x 6 = 36 ( tuổi )

                        Đáp số : Nam : 6 tuổi

                                      Bố     : 36 tuổi

                                      Mẹ :     30 tuổi

Đọc tiếp...

bạn ơi số thứ nhất là mấy để thêm

Đọc tiếp...

                                Bài giải

    Vì nếu thêm 0 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

    Ta có sơ đồ :

    Số thứ nhất : |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

    Số thứ hai   : |----------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        10 + 1 = 11 ( phần )

    Số thứ nhất là :

        231 : 11 x 10 = 210 

    Số thứ hai là :

        231 : 11 x 1 = 21

                        Đáp số : số thứ nhất : 210

                                       số thứ hai  : 21  

Đọc tiếp...

Bài làm:

Gọi số gà trống là \(x\)con\(\left(x>0\right)\)

=> Số gà mái là \(6x\)con

=> Số gà trống lúc sau là \(x+5\)con

Vì sau khi thêm 5 con gà trống vào đàn thì số gà trống bằng 1/4 số gà mái nên ta có:

\(x+5=\frac{1}{4}\times6x\)

\(x+5=\frac{3}{2}x\)

\(\frac{3}{2}x-x=5\)

\(\frac{1}{2}x=5\)

\(x=5\div\frac{1}{2}=10\left(con\right)\)

Vậy lúc đầu có 10 con gà trống, 60 con gà mái

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...

\(\text{Tỉ số giữa 5 con gà trống và tất cả số gà mái ở nhà là:}\)

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{1}{12}\)

\(\text{Có tất cả số gà mái là:}\)

\(5\cdot\frac{1}{12}=60\)\(\text{(gà mái )}\)

\(\text{Có tất cả số gà trống là:}\)

\(60:6=10\)\(\text{(gà trống )}\)

                     \(\text{Đáp số: Gà mái: 60 con}\)

                                 \(\text{Gà trống: 10 con}\)

Đọc tiếp...

Tỉ lệ của số gà trống thêm vào và số gà mái là: 

1/4 - 1/6  = 1/12

Số gà mái ban đầu là: 

5 : 1/12 = 60 ( con)

Số gà trống ban đầu là

60 : 6 = 10 ( con) 

Đáp số:..

Đọc tiếp...

Kết quả : số thứ nhất là 112

                số thứ hai là 168   

Đọc tiếp...

có cần giải chi tiết ko?

Đọc tiếp...

1 . Gọi số giấp vụn của lớp 4A là x ( kilogram ) ( 0 < x < 50)

     Gọi số giấy vụn của lớp 4B là y ( kilogram ) ( 0< y < 50)

Theo đề bài ta có :

- Vì tổng số giấy vụn của cả hai lớp 4A và 4B là 50 kg nên ta có pt : x + y = 50 (1)

- Vì 4/7 số giấp vụn của lớp 4A  bằng 8/11 số giấy vụn của lớp 4B nên ta có pt : 4/7x = 8/11y (2)

Từ (1) và (2) , ta có hệ phương trình : (x + y =50

                                                             (4/7x -8/11y = 0

<=> x = 28 (thỏa mãn điều kiện) ; y = 22 ( thỏa mãn điều kiện)

Vậy số giấy vụn của lớp 4A là 28kg , số giấp vụn của lớp 4B là 22kg.

Đọc tiếp...

các bạn viết bài giải giúp mình nhé

Đọc tiếp...

Sau khi bớt số bé đi 45 đơn vị thì tổng mới là:

           245 -45 = 200

Ta có sơ đồ:Số lớn:|-----|-----|-----|-----|

                                                      Tổng: 200

Số bé :|-----|

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:             4 + 1 = 5 ( phần )

Số lớn là:              200 : 5 * 4 = 160

Số bé là:

               200 - 160 = 40 

                       Đ/s : Số lớn: 160

                                Số bé : 40

Đọc tiếp...

gọi 2 số là a và b ta có : 

\(\overline{a0}=b\)

10 x a =b

a+b=638

thay 10 x a =b vào a+b=638

11a=638

58=a

thay a=58 vào bt  a+b=638 ta được

58+b=638

b=638-58

b=580

Vậy a=58 ; b=580 thỏa mãn yêu cầu đề bài

Đọc tiếp...

                Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

  \(2+3=5\left(\text{phần}\right).\)

Ngày thứ nhất bán được là:

 \(540\div5\times3=324\left(m\right).\)

Ngày thứ hai bán được là:

\(540-324=216\left(m\right).\)

                       Đáp số : Ngày thứ nhất : 324 m vải

                                     Ngày thứ hai : 216 m vải

Đọc tiếp...

Gọi số mét vải bán được trong ngày thứ 2 là x.

Số mét vải bán được trong ngày thứ nhất là: 

\(\text{1,5}\times x\)(m)

Ta có:

\(\text{1,5}\times x\text{+x= 540}\)

\(x\times\left(1,5+1\right)=540\)

\(x\times2,5=540\)

\(x=540:2,5=216\left(m\right)\)

Vậy số mét vải bán được trong ngày thứ hai là 201,6 mét

số mét vải bán được trong ngày thứ nhất là 540-216=324 mét 

Đọc tiếp...

Tổng số phần bằng nhau là:

     2+3=5 (phần)

Ngày thứ nhất bán được là:

     540:5x3=324(m)

Ngày thứ hai bán được là:

     540-324=216(m)

          Đáp số: Ngày thứ nhất: 324 m vải

                        Ngày thứ hai: 216 m vải

Đọc tiếp...

Bài 1 :

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

        Gà trống :  |-----------|

        Gà mái   :  |-----------|-----------|-----------|-----------| 10 con

        Gà choai :  |-----------|-----------|-----------|-----------|------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 4 + 4 = 9 ( phần )

    Số gà trống là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 1 =  5 ( con )

    Số gà mái là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 =  20 ( con )

    Số gà choai là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 + 10 = 30 ( con )

                                Đáp số : Gà trống : 5 con

                                               Gà mái : 20 con

                                               Gà choai : 30 con

 Bài 2

                                Bài giải

    Số thứ ba là :

        100 - 64 = 36 

    Số thứ nhất là :

        100 - 58 = 42

    Số thứ ba là :

        100 - 36 - 42 = 22

                Đáp số : Số thứ nhất :  42

                              Số thứ hai : 22

                              Số thứ nhất :  36

Đọc tiếp...

Bài 2:

gọi ST1, ST2, ST3 lần lượt là a, b,c Vì tổng ba số là 100 nên ta có a+b+c=100          (1)tổng ST1 và ST2 là 64 nên ; a+b=64                   (2)tổng ST2 và ST3 là 58 nên b+c=58                     (3)Từ (1) và (2) ta có 54+c=100, suy ra c=36           (4)từ (3) và (4) ta có b+36=58, suy ra b=22              (5)

từ (2) và (5) ta có a+22=64, suy ra a=42Vậy ba số cần tìm là 42,22,36

 

Đọc tiếp...

               Giải

Số thứ ba là: 100-64=36

Số thứ nhất là: 100-58=42

Tổng của số thứ nhất và thứ ba là: 36+42=78

Số thứ hai là:100-78=22

            Đáp số:  Số thứ nhất:42

                          Số thứ hai:22

                          Số thứ ba :36

Đọc tiếp...

Bài 1: Gọi số bị trừ là a, số trừ là b. (Thực ra bước này ko cần nhưng mình gọi cho dễ).

Theo bài ra ta có: a-b = 53.

                                a + b + 53 = 356 => a+ b = 356 - 53 = 303.

Lúc này bài toán đưa về tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.

Số bị trừ là: (303+53) : 2 = 178

Số trừ là: 178 - 53 = 125

            

Đọc tiếp...

Gọi số cần tìm là a,b theo bài ra ta có: a - b = 53

                                                                    a,b = 356 - 53 = 303

                                                                     a = 303 - 53 =250

                                                                     b = 250 - 53 = 197

                        Vậy số bị trừ và số trừ là : 250 , 197 

Đọc tiếp...

                                Bài giải :

    Tỉ số giữa tấm vải thứ nhất và tấm vải thứ hai là : \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ :

        Tấm vải thứ nhất : |------------|------------|

        Tấm vải thứ hai   : |------------|------------|------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        2 + 3 = 5 ( phần )

    Tấm phải thứ nhất dài là :

        125 : 5 x 2 = 50 ( m )

    Tấm phải thứ hai dài là :

        125 : 5 x 3 = 75 ( m )

                     Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 50 m

                                   Tấm vải thứ hai  : 75 m

Đọc tiếp...

Theo đề ra, ta có hình vẽ:

tấm vải 1 tấm vải 2 Vì 1/2 tấm vải thứ nhất =1/3 tấm vải thứ 2 nên 

--> Tấm vải thứ nhất =2/3 tấm vải thứ 2

--> Tổng số phần bằng nhau là :             2+3=5 (phần bằng nhau)

--> Tấm vải thứ nhất là:                  125:5 x2= 50 (m vải)

--> Tấm vải thứ 2 là                               125-50=75(m vải )

Đáp số Tấm vải 1: 50m

            Tấm vải 2 : 75m

Đọc tiếp...

Gọi số phải tìm là ab:

    Theođề bài ta có:

a0b = 9xab

100a + b = 90a + 9b

10a = 8b

=> a=4, b=5

Vậy số cần tìm là 45.

           K cho mình nha .

Đọc tiếp...

Gọi số cần tìm là ab

Theo đề bài:

9ab = a0b

90a + 9b = 100a+b

8b = 10a

4b = 5a

=>a=4

    b=5

Vây số cần tìm là 45

~HỌC TỐT~

Đọc tiếp...

                                    Giải

      Tỉ số giữa độ dài mảnh vải thứ nhất và độ dài mảnh vải thứ hai là :  \(\frac{4}{9}:\frac{2}{3}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ

         Tấm vải thứ nhất : |--------------|--------------|

         Tấm vải thứ hai   : |--------------|--------------|--------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

             2 + 3 = 5 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là :

            45 : 5 = 9 ( m )

     Độ dài mảnh vải thứ nhất là :

           9 x 2 = 18 ( m )

     Độ dài mảnh vải thứ hai là :

           9 x 3 = 27 ( m )

                 Đáp số : mảnh vải thứ nhất : 18 m

                               mảnh vải thứ hai   : 27 m

            

Đọc tiếp...
Giải :

Ta có sơ đồ

Số tiền mua cá : |----------|Số tiền mua gà : |----------|----------|----------|

​Tổng số phần bằng nhau là : 

          1 + 3 = 4 (phần)

Số tiền mua cá là : 

          120 000 : 4 x 1 = 30 000 (đồng)

Số tiền mua gà là :

          120 000 - 30 000 = 90 000 (đồng)

                                          Đáp số : Số tiền mua cá : 30 000 đồng ; số tiền mua gà : 90 000 đồng 

            

Đọc tiếp...

                                                Bài Giải 

         Số Tiền mẹ mua gà là :

                            120.000 : (3+1) x 3 = 90.000 (đồng)

                                                 Đ/S:........Đồng

                                  ~Sam_Sam_Pé~

Đọc tiếp...

Bài giảiSố tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà hay nói cách khác số tiền mua cá chiếm 120%/100% số tiền mua gà, vậy số tiền mua gà và cá chiếm số phần trăm số tiền mua gà là :120% + 100% = 220%Số tiền mua cá là :88000 : 220% x 120% = 48000 (đồng)Đáp số : 48000 đồng

Đọc tiếp...

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Bài 1 : 

  Số thứ nhất là :

        280 : (3 + 4) x 3 = 120

  Số thứ hai là :

         280 - 120 = 160 

               Đ/s: ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: