Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha ma kết là tôi!

(   ^_^   )

Đọc tiếp...

12 + x = 72

x = 72 - 12

x = 60 

Đọc tiếp...

12+x=72

      x=72-12

      x=60

Đọc tiếp...

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60

Đọc tiếp...

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60.

Đọc tiếp...

12 + x  = 72

        x  = 72 - 12

        x  = 60

k mik nha rồi mik k lại 

Đọc tiếp...

thì lấy 72-12 là đâ

Đọc tiếp...

12+X=72

X=72-12

X=60

Vậy X=60

Đọc tiếp...

12 + x = 72

       x = 72 - 12

        x = 60

   Vậy x = 60

Đọc tiếp...

x là 60 

Muốn tìm 1 số hạng chưa biết , ta lấy tổng trử đi số hạng kia          

Học thuộc quy tắc tìm x đó đi

Đọc tiếp...

12+x=72

     x=72-12

     x=60

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: