Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

3x1=3 nhé mik k bn rồi đo k mik lại gấp đôi nha??

Đọc tiếp...

3*1=3

tk minh nha

tk lai cho

Đọc tiếp...

Tích là:

     3 * 1 = 3

           Đáp số:3

Đọc tiếp...

3x1=3 do

h cho minh di

Đọc tiếp...

3*1=3

Mík bạn rùi nha

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

Một bao gạo cân nặng là:

243,2 : 8 = 30,4 ( kg )

Vậy 12 bao gạo cân nặng là:

30,4 x 12 = 364,8 ( kg )

Đáp số: 364,8

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: