Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

o l m . v n

Được cập nhật 5 tháng 3 2017 lúc 18:51

11

1+1=2 lạc trôi???

Đọc tiếp...

1+1=2

tk minh nha

minh tk lai

Đọc tiếp...

2 hoặc 3 hoặc ......

Đọc tiếp...

1 + 1 = 2

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha !

(   ^_^   )

Đọc tiếp...

1 + 1 = 2 

nha bạn

Đọc tiếp...

2 nho k nhe m kb roi

Đọc tiếp...

what vay ma cung ko biet ban troi that roi kb voi mk nha

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

Một bao gạo cân nặng là:

243,2 : 8 = 30,4 ( kg )

Vậy 12 bao gạo cân nặng là:

30,4 x 12 = 364,8 ( kg )

Đáp số: 364,8

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: