Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C H E D

Có thể thấy rằng DC + DE = EC < BC mà BC < AB + AC (bất đẳng thức tam giác) nên AB + AC > DC + DE.

Đề sai rồi bạn.

Đọc tiếp...

mình phân vân ở chỗ Tia phân giác của góc HAB cắt tại E

Đọc tiếp...

mik cũg đag phân vân

Đọc tiếp...

mả thằng cha mi t

Đọc tiếp...

Đề hình như sai

Đọc tiếp...

đề sai rồi không có để kiểu đó đâu

Đọc tiếp...

phải là AB+AC=DE+BC

Đọc tiếp...

AB+AC = BC+DE mới đúng

Đọc tiếp...

ra đề khó thế

Đọc tiếp...

phan van cai gi co

Đọc tiếp...

mk sua cho:cmr:ab+ac=bc+de

Đọc tiếp...

A B C D E H

Đáng ra phải là AB+AC=BC+DE chứ

khi đó: ta có ^BAH=^C (cùng phụ góc B)

Và ^HAD=^DAC (do AD là tia phân giác của ^HAC)

Mà ^BDA là góc ngoài của tam giác ADC tại đỉnh D

=>^BDA=^C+^DAC=^BAH+^HAD=^BAD

=>Tam giác BAD cân tại B => AB=BD (1)

Tương tự => Tam CEA cân tại C =>AC=CE (2)

Từ (1) và (2) =>AB+AC=BD+CE=BE+DE+EC+DE+BC+DE

=>AB+AC=BC+DE (ĐPCM)

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: