Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Ta có hình sau:

Độ dài đáy của hình tam giác được vẽ thêm là:

36 x 2 : 8 = 9 ( m )

Độ dài đáy bé của hình thang vuông là:

20 - 9 = 11 ( m )

Diện tích hình thang lúc đầu là:

( 20 + 11 ) x 8 : 2 = 124 ( m2 )

Đáp số: 124 m2 

Đọc tiếp...

Mình làm đúng đó

Đảm bảo 100%

Bài này mình làm rồi

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: