Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

có 12 cạnh, 8 đỉnh

k nha!

Đọc tiếp...

Hinh lap phuoong co :

12 canh

8 dinh

cung nhu hinh hop chu nhat

Đọc tiếp...

hinh lap phuong co 12 canh 8 dinh

Đọc tiếp...

có 12 cạnh và 8 đỉnh nha bn

chúc bạn học giỏi và thành công

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: