Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

chỉ cần tính dt hai mảnh là xong rồi bạn nha

Đọc tiếp...

bạn phải vẽ hình ra chứ, như vậy ai biết giải???

Đọc tiếp...

tiếp

a) Diện tích khu đất là:

  270 + 180 = 450 ( m2 )

 b) Tỉ số phần trăm là :

   270/ 180 =1.5=115%

                    Đáp số a) 450m2

                               b) 115%   

Đọc tiếp...

chỉ cần tính DT là xong

Đọc tiếp...

bố không biết

Đọc tiếp...

nếu tính dt là xong đó bạn

Đọc tiếp...
dt hinh tam giác ade là :18 * 30 / 2 =270 ( m2) dt hinh binh hanh abce là: 12*30/2 =180 (m2) k đi mình làm tiếp
Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: