Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Muốn tính diện tih hình gì?

Tính diện tích hình vuông ta có: Cạnh x cạnh

Tính diện tích hình chữ nhật ta có: Chiều dài x chiều rộng

Đọc tiếp...

a dien h hinh chu nhat

Đọc tiếp...

dua chut thoi . tinh dien h hinh chu nhat ta co; chieu dai ​nhan chieu rong

Đọc tiếp...

muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: