Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

sao lại \(\widehat{ACB}=\frac{1}{3}.\widehat{ACB}\)???

Đọc tiếp...

Mình nghĩ nên sửa đề lại 1 chút :

D là 1 điểm trên AC sao cho\(\widehat{ABD}=\frac{1}{3}\widehat{ABC}\).E là 1 điểm trên AB sao cho\(\widehat{ACE}=\frac{1}{3}\widehat{ACB}\)

Sau đây là hình vẽ :

A B C E D H G K F I

Đọc tiếp...

Trần Khánh Ly thôi đi

bạn đừng xen v`

ng` ta có b` toán khó

ko giúp th` thôi c` nói

kb NỮA . Đúng l` ngu v ~

Đọc tiếp...

1 phần 3 ??????????????

Đọc tiếp...

1/3 nha!

nhớ k  cho mình nha!

thank you

Đọc tiếp...

ABC=1 phần 3 ABC

Đọc tiếp...

bạn học lớp nào 

Đọc tiếp...

khó quá bạn ơi

Đọc tiếp...

231211231212112

513

1

12

313321132

Đọc tiếp...

Gọi D là trung điểm trên AC sao cho góc ABD= 1/3 góc ABC . ( nghi vấn chỗ đó chắc chắn là sai đề)

Đọc tiếp...

Khó hiểu ?????!!!!!!!!!>>>>.<<<<.com.vn

Đọc tiếp...

pupu,...có ai kb với mik k bùn wa

Đọc tiếp...

là abc=1/3 abc rốt thế

Đọc tiếp...

khó quá đi,bài lớp mấy z

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: