Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

24cm bạn ạ

Đọc tiếp...

Đổi 5 dm = 50 cmĐáy bé là :50 : 2 = 25 cmChiều cao của hình thang là :90 : [ ( 50 + 25 ) : 2 ] = 2,4 cmĐ/S: 2,4 cm

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...

Đổi 5 dm = 50 cm

Đáy bé là :

50 : 2 = 25 cm

Chiều cao của hình thang là :

90 : [ ( 50 + 25 ) : 2 ] = 2,4 cm

Đ/S: 2,4 cm

Đọc tiếp...

Đổi 5dm =50cm

Đáy bé là:

50:2 = 25 cm

chiều cao của hình thang là:

90:( ( 50 + 25) :2) = 2,4 cm

Đ\S :2,4

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: