Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a,chu vi bánh xe là:0,65*3,14=2,041(m)

c,bánh xe lăn đc số vòng là:408,2:2,041=200(vòng)

phần b mk tính rùi nhưng ko ra (bị dư)

   tk mk nha thanks

Đọc tiếp...

phần b:2,041*10=20,419(m)

sorry nhé phần b ko dư

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: